Välkommen till Arborkraft AB

Vi utför professionell trädfällning, trädbeskärning, trädvård, stormfällning, mindre avverkningar, röjning av åkerkanter och bortforsling.

VÅRA TJÄNSTER

NATUR- OCH SKOGSVÅRD

Vi kan skapa trädruiner i städer eller i känsliga biotoper. Döda träd är minst lika viktiga som levande träd för artmångfald. Att bevara den biologiska mångfalden är en viktig uppgift för oss.

Specialuppdrag såsom att ringbarka i trädkronor och stam där vittryggig hackspett häckar, något som görs för att förbättra förutsättningarna för den rödlistade arten, är ett exempel på vad vi kan göra.

Vi utför även skogstjänster  åt skogsägare och privatpersoner. Läs mer om våra tjänster

TRÄDVÅRD

TRÄDFÄLLNING

TRÄDBESKÄRNING

Är du i behov av fällning, beskärning eller mindre avverkningar?

Vi hjälper dig gärna att med allt från fällning och plantering till bortforsling och städning efter utfört arbete.

Om företaget

Arborkraft grundades 2012 av Klas Ebeling. Klas har arbetat som arborist sedan 2004 och arbetade under många år på ett av Sveriges största trädvårdsföretag innan han valde att starta eget.

Efter åtta år som arborist i Stockholm bestämde jag mig för att flytta tillbaka till hembygden i Hälsingland. Med tillräcklig erfarenhet i bagaget startade jag företaget 2012 och under 2022 ombildades företaget till ett aktiebolag.

Våra kunder består av bostadsrättsföreningar, kyrkor, kommuner och privatpersoner.

Företagets bas är i Bollnäs, Hälsingland.

Vi har F-skatt och ansvarsförsäkring.

Vi innehar European tree worker EAC & NPTC, Arbete på väg, ESA-röj, Motorsågskörkort ABCD, PEFC, HLR  samt andra nödvändiga utbildningar för arbete kring infrastruktur för att kunna utföra professionellt trädvårdsarbete.